Design Solutions Blog
Alles over SOLIDWORKS – tips, nieuws en innovatie

Het wordt steeds lastiger om te concurreren in de huidige wereldeconomie. Het internet maakt de wereld alsmaar kleiner en daardoor wordt het aantal concurrenten groter. Zelfs kleine bedrijven opereren tegenwoordig wereldwijd. Door het internet kunnen zelfs de starters die beginnen in een schuurtje een ‘global presence hebben. Hierdoor komt de concurrentie uit onverwachte hoek. Ook de mogelijkheden van crowd funding dragen hieraan bij. Het wordt steeds makkelijker om met een leuk idee, een goed verhaal en mooie visualisaties van het beoogd product een leuk startkapitaal bij elkaar te sprokkelen. Niet voor niets zien we het aantal innovaties enorm stijgen. Bedrijven moeten dan ook steeds meer hun best doen om zich te onderscheiden. Tech-Clarity heeft onderzocht waarom bedrijven de 'switch' maken naar een ander ontwikkelplatform. Wat blijkt, het zijn niet meer de technische redenen die de keuze bepalen!

Elk jaar word tijdens SOLIDWORKS world een tipje van de sluier opgelicht van de nieuwe release door een lange lijst van verbeteringen te laten zien. Dit jaar was het niet anders. In dit artikel laten we zien welke wij onze 10 favoriete verbeteringen zien.

De productiviteitswinst dankzij het gebruik van 3D CAD-technologie voor mechanische ontwerpen is nu ook mogelijk voor elektrotechnische ontwerpen. Het integreren van elektrotechnische en mechanische productontwikkeling op één 3D-platform resulteert in veel meer dan versnelde ontwikkeling alleen.

Goede software verbetert de kwaliteit van je werk. Geschikte software verhoogt tevens je productiviteit. Een mooi voorbeeld hiervan in SOLIDWORKS Electrical. Met 2D (CAD) tekenpakketten kun je kwalitatief goede elektrotechnische schema’s tekenen maar is dit wel de meest efficiënte manier?

Eigenlijk is het best ironisch: ingenieurs ontwikkelen machines om processen te automatiseren en gebruiken daarvoor software die te veel manuele handelingen vereist. Vooral voor het ontwerpen van elektrotechnische schema’s wordt weinig gebruikgemaakt van software die werk uit handen neemt. Toch zijn er twee heel goede redenen om dat wel te doen. Ten eerste: tijdwinst. En ten tweede: lagere kosten.

In SOLIDWORKS 2014 is er een nieuwe “Lofted bend” methode voor plaatwerk geïntroduceerd die echte buigingen creëert in tegenstelling tot de benaderde buigingen die eerder al gemaakt konden worden met de “Formed bend”. Het was echter alleen mogelijk om een “Lofted bend” te maken tussen schetsen met een parallel “Sketch plane”.

Check check dubbelcheck. Je blijft alle documenten, zoals BOMs en kabellijsten, controleren omdat de kans groot is dat je iets over het hoofd ziet. Het vergeten van het aanpassen van één bedradingsnummer kan al vervelende gevolgen hebben. Al heb je nog zoveel werkervaring met het maken van elektrotechnische schema’s, dit ritueel blijft terugkomen. Maar maakt dit van jou een slechte engineer? Helemaal niet! Je zit vaak als laatste in de ontwikkelketen en je hebt daardoor veelvuldig te maken met wijzigingen. Dit is nu eenmaal de realiteit voor een elektrotechnisch engineer. Maar dit betekent niet dat je niet wat extra tips kan gebruiken om het werk wat makkelijker te maken.

Software wordt alsmaar intelligenter en krachtiger. Daardoor kan de juiste software veel werk uit handen nemen. Een achtergesteld kind is vaak de software voor het maken van elektrotechnische schema’s. Veelvuldigwordt er   teruggegrepen naar software zoals Visio en AutoCAD LT. Goede tools uiteraard (voor de juiste taak) maar vragen behoorlijk wat handwerk. Zeker als je bekijkt wat software tegenwoordig allemaal voor je kan doen. Gelukkig komen er steeds meer softwarepakketten die specifiek geschreven zijn voor het maken van elektrotechnische schema’s die je veel werk uit handen nemen. Toch is niet elk pakket even geschikt.

Er zijn nogal wat problemen die kunnen ontstaan door besturingsschema’s te ontwerpen met softwarepakketten die hier niet voor zijn ontworpen. Nog dagelijkse kom ik bedrijven tegen die de mooiste machines ontwerpen, maar als er dan een schema gemaakt moet worden terugvallen op programma’s als Microsoft Visio en Autocad LT. Dit zijn programma’s die de engineer niet ondersteunen in het ontwerpproces en te vergelijken is met het schrijven van een brief in Microsoft Excel

Zowel kleine als grote organisaties hebben last "weglekkende winst". Veel gaten kunnen worden gedicht door de productgegevens effectiever te beheren en te delen. Niet alleen de ontwerpafdeling profiteert hiervan. De gehele organisatie heeft hier baat bij.