Design Solutions Blog
Alles over SOLIDWORKS – tips, nieuws en innovatie
28-jul-2016 11:59:14

Het is niet mogelijk om 3D geprinte versies te maken van producten die in 2D ontworpen zijn. Daar is immers een 3D model voor nodig. Als een geprint prototype toch gewenst is, dan moet bijvoorbeeld via externe hulp het 3D-ontwerp opgezet worden. Dit is tijdrovend en brengt extra kosten met zich mee.

Echter, wanneer het product direct in 3D is ontworpen, bijvoorbeeld met behulp van SOLIDWORKS 3D CAD, dan kan het ontwerp zonder tussenstap in 3D geprint worden. Het voordeel hiervan is dat het prototyping proces aanzienlijk verkort wordt en de ontwikkelkosten navenant omlaag gaan.

Huidige 2D situatie

Een ontwerp in 2D bestaat uit een aantal aanzichten die samen het product vormen. Om op basis hiervan een prototype te produceren bent u gebonden aan conventionele methodes. De tekening gaat naar productie die ervoor zorgt dat er een fysieke versie van gemaakt wordt.

Gaat het om complexe ontwerpen of producten die specifieke tooling nodig hebben zoals matrijzen, dan zijn conventionele methodes vaak te duur, te tijdrovend of een combinatie van de twee. 3D printen in plastic of metaal en Rapid Prototyping zijn in deze situaties de ideale oplossing.

Bij 3D printen wordt een digitaal 3D model opgedeeld in flinterdunne plakken die laagje voor laagje geprint worden, waardoor uiteindelijk het fysieke prototype ontstaat. Door de stapeling van lagen, kunnen zeer complexe ontwerpen geprint worden, zonder dat er tooling voor nodig is. Dit maakt deze techniek uitermate geschikt om snel en kostenefficiënt prototypes te realiseren.

De voorwaarde voor 3D-printing is de beschikbaarheid van een digitaal 3D model. Bij het werken in 2D is dit simpelweg niet voorhanden, waardoor er een extra inspanning nodig is om het 3D model op te stellen of extern te laten maken. Dit zal meer tijd en geld kosten.

 

Werken in 3D

In een 3D Computer Aided Design (3D CAD) applicatie zoals SOLIDWORKS, wordt het product volledig in 3D opgezet, inclusief alle eigenschappen van het model. U creëert een digitaal prototype met een gedefinieerd volume en massa eigenschappen. Dit 3D model kan gebruikt worden voor 3D printen en daarmee Rapid Prototyping.

Om de modellen te printen, is er niet veel meer nodig dan het model op te slaan in het zogenaamde STL-formaat. Dit is wereldwijd het standaardformaat dat elke 3D-printer accepteert.

Indien u zelf een printer heeft, dan kan deze direct aangestuurd worden met het 3D model en zo geprint worden. De praktijk laat zien dat een eigen 3D printer tot aanzienlijke reducties in ontwikkeltijd leidt doordat er in korte tijd veel iteraties kunnen plaatsvinden. Het geprinte model wordt dan bekeken en bestudeerd en aanpassingen worden in de 3D design applicatie doorgevoerd. Het aangepaste model wordt wederom naar de 3D printer gestuurd en de nieuwe versie is snel beschikbaar.

engine.png

Afbeelding: model met veel detail in één keer geprint in 3D

Het is zelfs mogelijk om direct een samenstelling in 3D te printen: door het supportmateriaal dat gebruikt wordt tijdens het bouwen te verwijderen, ontstaat de marge die nodig is om onderdelen te laten bewegen ten opzichte van elkaar, waardoor een samenstelling gerealiseerd kan worden.

3D_geprinte_samenstelling.jpg

Afbeelding: samenstelling in 3D

De toepassingen van 3D printen gaan verder dan prototypes alleen. Denk hierbij aan tooling (matrijzen, mallen, etc.) en ook productie onderdelen bij kleine series. Meer informatie over 3D printen kunt u vinden op de website van ons zusterbedrijf Layertec (www.layertec.nl).

 

Conclusie

Het 3D printen van uw prototypes stelt u in staat om snel goede inzichten te krijgen in uw ontwerpen en deze te overleggen met uw klant of interne organisatie. 3D printen biedt daarnaast vele mogelijkheden, zoals hierboven genoemd.

De basis voor 3D printen is een digitaal 3D model opgezet in een 3D CAD-applicatie. Naast alle andere voordelen van het ontwerpen in 3D, is 3D printen een belangrijke spin-off en beschikbaar zonder extra moeite.

Wilt u meer weten over de voordelen die een overstap van 2D naar 3D voor u kunnen opleveren? Lees dan ons eBook: Upgrading from 2D to 3D will help you and your company succeed.

Vraag het eBook aan <http://info.designsolutions.nl/upgraden-van-2d-naar-3d> 

Nieuwsupdates ontvangen?

Blogs op onderwerp

see all

Recente blogs